Image

MƏRKƏZİN FƏALİYYƏTİ

Bakı Avrasiya Universitetində yaradılmış Karyera və təcrübə mərkəzi tələbələrin gələcəkdə uğurlu karyera qurmalarına yardımçı olan struktur bölmələrdən biridir. Mərkəzin fəaliyyətinin əsas istiqaməti tələbələrin və məzunların məşğulluğunun təmin olunmasında dəstək olmaq və köməklik göstərməkdir. Bunun üçün Karyera Mərkəzi gənclərin bilik, praktiki bacarıq və vərdişlərinin artırılması məqsədi ilə kompleks tədbirləri həyata keçirir.

MƏRKƏZİN ƏSAS
FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

Uğurlu karyera qurmalarına dəstək

Tələbələrin Universitetdə aldıqları nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək, dərinləşdirmək və sonrakı əmək fəaliyyətində istifadəsi məqsədilə tədris, istehsalat və diplomqabağı təcrübələri təşkil etmək, bu məqsədlə ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə müvafiq tədris sənədlərini hazırlamaq və məzunları öz ixtisasları üzrə peşəkar iş həyatına hazırlamaq, iş axtarışında, uğurlu karyera qurmalarında onlara köməklik etmə

Şəxsi inkişafa dəstək olmaq

Tələbə və məzunların şəxsi inkişafına dəstək olmaq, onların özünü təqdim etmə bacarığı, peşəkar ixtisaslaşma imkanlarını artırmaq, əmək bazarının vəziyyəti barədə onlara məsləhət vermək üçün onlarla daim əlaqə saxlama

Vakansiyalar haqqında tələbələri və məzunları məlumatlandırma

Respublikamızda fəaliyyət göstərən müəssisə, təşkilatlar və sahibkarlarla əməkdaşlıq etmək, təcrübənin keçirilməsini təmin etmək məqsədilə onlar arasında müqavilələrin bağlanmasını təşkil etmək, təcrübələrin proqram və qrafikini onlarla razılaşmaq, həmin qurumlarda olan vakansiyalar haqqında tələbələri və məzunları məlumatlandırma